BHD Aksje A
 
2021   -5,1 %
2020   46,7 %
2019   34,3 %
2018    -4,4 %
2017   12,3 %

Aksjeporteføljen
Q2

BHD Fond

2019   15,1 %
2018    -0,6 %
2017   12,9 %

   OSEBX
 2021     13,7%

Partner

BHD forside 1.png

Kontakt oss

Takk for at du sendte inn!

 

Avkastning / portefølje