BHD Aksje A

Q1 2020  -30,3 %

2019   34,3 %

2018    -4,4 %

2017   12,3 %

Aksjeporteføljen

Resultat Q1

   BHD Fond

2019   15,1 %

2018    -0,6 %

2017   12,9 %

 

OSEBX

2020  -24,1 %

Partner

BHD forside 1.png

Kontakt oss

 
 

Avkastning / portefølje